top of page

תחומי מומחיות בטיפול נפשי רגשי :

פסיכותרפיה דינמית:

פסיכותרפיה השמה דגש על העולם הרגשי. ממה הוא בנוי, כיצד הוא בא לידי ביטוי בחיים ומה משמעותו עבורי.

אנו גדלים בתוך מצבים ואזורים שונים להם השפעה על חיינו. לעתים אנו חשים כאב או מצוקה ואיננו יודעים לתת להם שם, להבין אותם ולשזור אותם בסיפור חיינו. 

בתוך מקום בטוח, חם ומקבל, אני מזמינה אותך לחקור ביחד אזורים אלו, מתוך הבנה ואמונה שהם אלו שיעזרו לייצר שינוי פנימי וחיצוני כאחד.

הפסיכותרפיה הדינמית שמה דגש על הקשר בין המטפל והמטופל, הכלי הטיפולי הוא שיח והתבוננות משותפת על האישיות, על הצרכים הרגשיים, על שחזורי חוויות ילדות.

הבנה של תמות מרכזיות בחיים ודפוסים אישיים מאפשרת ומזמנת יצירת שינוי פנימי, בעקבותיו יגיע שינוי בעולם החיצוני.

טכניקות התנהגותיות קוגניטיביות:

מהי פסיכותרפיה התנהגותית קוגניטיבית? מתי נשתמש בה? זוהי פסיכותרפיה השמה דגש על השכל ועל ההתנהגות ומשלבת טכניקות שונות להקלה ולשינוי. אם את/ה חשים מצבי דחק, חרדה, דיכאון וכד' המייצרים תחושה של תקיעות, חוסר תנועה והימנעות, לשם כך נשתמש בטכניקות מעולם טיפולי זה. נעזר בטכניקות מותאמות, בהתאם לצורך שיעלה בקליניקה.

bottom of page